Plíseň sněžná (Fusarium nivale)

Travní rostliny odumírají na ploše kruhovitého, elipsovitého či nepravidelného tvaru.

Jsou pokryty myceliem bělavé nebo narůžovělé barvy.

Choroba se projevuje hlavně po sněhu.

Příčinou je především neodklizená organická hmota, sníh na nezamrzlé zemi, zhutnělý půdní povrch a nadbytek dusíku na podzim.

Silnější výskyt je na zastíněných místech.

Trávník má nahnědlou nebo hnědou barvu a velmi pomalu regeneruje.

Opatření

Odumřelou hmotu opatrně vyhrabeme a přihnojíme ledkem vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem.

V případě silného napadení provedeme fungicidní ošetření.

Paluška travní (Typhula incarnata)

Sněžná šedobílá plísňovitost trav.

Po sněhu se objevují různě veliké hnědavé skvrny, jejichž barva se mění na šedivou až bílou.

Příčinou rozvoje choroby je dlouhodobě ležící sníh, teploty 0-10 stupňů Celsia a vysoká vzdušná vlhkost.

Množství stařiny vytváří rovněž pro rozvoj choroby příznivé mikroklima.

Opatření

Odumřelou hmotu opatrně vyhrabeme a přihnojíme ledkem vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem.

V případě silného napadení provedeme fungicidní ošetření.

Padlí travní (Blumeria graminis)

Na listech trav se ve vegetaci vytváří bělavý moučnatý povlak, který přechází do rozsáhlejších hnědavých skvrn.

Listy postupně odumírají.

Příčinou jsou přehoustlé a extenzivně sekané porosty, vysoká vzdušná vlhkost a zastíněné polohy.

Opatření:

pěstování odolných odrůd, vyrovnaná výživa a časté sečení omezují rozšiřování choroby.

V případě silného výskytu provedeme fungicidní ošetření.

Rez korunkatá (Puccinia coronata Corda)

Na listech se objevují žluté a oranžové prášivé kupky doprovázené chlorózami a nekrózami, které jsou vystřídány černými lesklými skvrnami.

Postupně dochází k destrukci listových tkání.

Příčinou je extenzivní sečení travních porostů, nedostatečná výživa, vysoká teplota a vzdušná vlhkost.

Opatření

K omezení choroby přispívá vyrovnaná výživa a častější sečení.

Rez travní (Puccinia graminis)

V okolí kolének a na spodní části stébel se objevují tmavě rezavé prášivé puchýřky letních výtrusů, později se objevují zimní výtrusy tmavě černé a vypouklé.

Postupně dochází k narušování pletiv, zkrucování a zasychání listů.

Příčinou jsou extenzivně ošetřované porosty časté rosy a dešťové srážky za vyšších teplot.

Opatření

Chorobu můžeme omezit prováděním závlahy jen ve večerních hodinách.

Kornatka travní (Laetisaria fuciformis)

Na travnaté ploše se objevují nepravidelné skvrny, které později žloutnou a dostávají ryze slámovitou barvu.

Při vyšší vlhkosti se objevují růžově zbarvené chomáčky vzdušného mycelia.

Choroba se projevuje většinou na podzim.

Příčinou je nedostatečná výživa dusíkem, dlouhodobé zamokření a časté mlhy.

Opatření

K omezení choroby přispívá pravidelná a vyrovnaná výživa, prořezávání trávníků, případně ošetření fungicidy.

Čarodějné kruhy (Marasmius oreades)

Houby z řádu Basiodiomycetes se vyskytují především ve starších trávnících, na chudých a písčitých půdách, na silně utužených půdách a bývalých lesních půdách.

Vyskytují se v podobě tmavě zelených kružnic s nadbytkem dusíku z rozkladu dřevní hmoty, nebo ve formě odumřelé travní zóny s bělavým myceliem v půdě či ve formě kruhů plodnic.

Opatření

Chorobu likvidujeme výměnou půdy v orničním profilu o dostatečné šířce a novým osetím travní směsí.