Náhrady za trávník

Na každé zahradě se vyskytnou místa, na nichž je obtížné založit a následně udržet trávník.

Většinou se jedná o plochy hodně svažité, plochy kamenité, suché bez možnosti zavlažování a nebo malé plochy

na nichž není rozumné trávník zakládat,  jelikož by zde bylo obtížné takový trávník udržovat.

Na takových místech lze založit vegetační pokryv z rostlin, které náleží do jiných botanických čeledí než trávník.

Tyto rostliny většinou svým vzrůstem, barevností a kompaktností vytvoří relativně rychle porost podobný trávníku

s nepoměrně nižší a jednodušší potřebou údržby než klasický trávník.

Takovým rostlinám můžeme říkat náhrada za trávník

Rostliny musí splňovat tyto hlavní požadavky:

  1. vytvořit co nejdříve kompaktní, stejnorodé, výškově vyrovnané trávníkům podobné plochy

  2. snášet podmínky na extrémních stanovištích, sucho, úpal nebo naopak vlhko, zastínění, růst ve svahu a podobněRostliny, které mají požadované vlastnosti lze nalézt mezi planými dvouděložnými bylinami,

dále mezi rostlinami z čeledi vikvovité což jsou především jeteloviny

a také mezi zahradními trvalkami kobercového růstu, k těm patří i některé nízké a plazivě se rozrůstající dřeviny


Skupinu rostlin dvouděložných planých obvykle na zahradách nevidíme moc rádi jsou vhodnější do vnějšího prostředí,

za zmínku stojí rostlinny aromatické, které však můžeme zařadit i do skupiny trvalek, v zahraničí se s oblibou zakládají aromatické trávníky, které jsou známy svou trvalou vůní.

Pro tyto účely se doporučuje například heřmánek římský, zejména odrůdy které mají nízký a rozložitý vzrůst a omezenou schopnost kvést.

Ovšem v našich klimatických podmínkách je pěstování heřmánku římského problematické protože se mu daří jen v chráněných a teplých polohách.

Bez větších problémů se u nás zakládat aromatické trávníky z máty sivé z mateřídoušky obecné a z řebříčku obecného,

aby tyto rostliny vytvářely více odnoží, porost houstl a nerostl příliš do výšky

je užitečné je sekat 1x nebo 2x za rok, sečeme vždy výše od povrchu půdy než je obvyklé u porostu trávníku.

Ze skupiny rostlin čeledi tykvovitých hlavně jetelovin přichází v úvahu jetel plazivý, šťovík růžkatý, úročník lékařský, vičenec ligrus a čičorka pestrá.

Jeteloviny a jsou většinou velmi skromné,nenáročné a vytrvalé byliny.

A poslední možnost, asi nejhezčí a nejoblíbenější kategorie - trvalkykteré jsou k dispozici jako sazenice internetovém zahradnictví

Pro různé podmínky lze doporučit různé druhy, kdy koukejte na popis rostlin v e-shopu aby byly vhodné pro vámi zamýšlené stanoviště.

Jen zběžně některé druhy vhodné jako náhrada trávníků:

zběhovec plazivý - ajuga reptans ,huseník  - arabis  , bergénie , pupalka missourská , plamenka – phlox , různé druhy rozchodníků neboli sedum , stachys neboli čistec , rozrazil neboli Veronika.

Podle toho jak brzo chceme mít plochu rostlinami zarostlou volíme výsadbu 16,25 a nebo 36 sazenic na jeden metr čtvereční.

Ze skupiny dřevin nízkého nebo plazivého vzrůstu se tradičně využívají :

vřesy nebo skalníky - cotoneastry v různých druzích, brsleny , břečťan obecný - hedera helix ,

jalovce plazivé s přídomkem ,,horizontalis,,- Jalovec zlatý "JUNIPERUS HORIZONTALIS COLDEN CARPET"

případně Jalovec poléhavý "JUNIPERUS HORIZONTALIS BLUE CHIP"

Dále můžeme použít borovici kleč – pinus mugo , půdopokryvné růže různých barev květů,

nebo barvínek Vinca minor i tyto rostliny jsou dostupné v internetovém zahradnictví.

Vždy sledujte popis rostliny a vybírejte správně pro Vámi zamýšlené stanoviště.

Méně rozrůstající se dřeviny jako jsou vřesy, vřesovce, barvínek, brslen se vysazují v počtu 16 až 25 jedinců na metr čtvereční.

U více rozrůstajících se v druhů, jako jsou plazivé jalovce,nebo skalníky vysazujeme v počtu 3 až 5 jedinců na metr čtvereční.

Rostliny ve funkci náhrady trávníku je nejlépe vysazovat na plochy jako monokultury (tedy vždy jeden druh) a po výsadbě o porost dobře pečovat přibližně tři roky.

Po třech letech by měli rostliny vytvořit kompaktní,trávníku podobný pokryv a další péče o něj zabírá méně času než péče o klasický trávník.

Tip k výběru rostlin jako náhrad trávníku

Čím menší plocha tím drobnolistější a plazivější druhy rostlin vybíráme.

Čím je plocha rozlehlejší tím více se hodí velkolisté a vzrůstem robustnější druhy rostlin.