PRO JEZÍRKA DO ROZMĚRU PLOCHY CA 100m2 , následným limitem je především hmotnost folie a možnosti s tímto kusem na místě manipulovat.

Folie svařená na míru pro Vaše zahradní , nebo koupací jezírko

Plánujete stavbu zahradního či koupacího jezírka,nebo  vodní nádrže?

Pro výstavbu zahradních a koupacich jezírek či vodních

nádrží  jsou ideální fólie na míru.  Od malých

jezírek až po obrovské vodní plochy, vždycky  jako jeden

kus vyrobeny speciálně podle požadavků Vašeho projektu.  Výhodou je právě svařování folie do požadované velikosti v ideálních podmínkách , kdy na místo realizace dorazí s potřebou minimálních zásahů( lepení spojů) - čím méně možností tím méně potenciálních úniků vody…..

Postup měření pro zjištění  správného rozměru fólie

  • Měření délky

Pasmo (P) položíme mezi dvěma nejvzdálenějšími body

(A,B) Pro naměření správné hodnoty, je nutné položit

pásmo po dně jámy tak, aby maximálně kopírovalo dno!!!!

  • Měření šířky

Nejprve si po celé délce (L)  (vyznačíme značky (Z) vzdálené

od sebe 2 metry , v  těchto označených místech pak měříme

příslušnou šířku (W).

  • Zakreslení konečného rozměru

Ke každé naměřené hodnotě je třeba přičíst přibližně  30-40 cm, které pak při

pokládce slouží k utěsnění a upevnění fólie. Tento postup aplikujeme u zahradních jezírek do velikosti cca 100 m2.

KAMENY DO ZAHRADY uvodní obr1
lekníny jezírko.jpg

jezirka výpočet výkopu.jpg