Únor na zahrádce

Práce s okrasnými rostlinami:

 • stálezelené rostliny a vzácnější jehličnany chráníme před sluncem pokrývkou z chvojí nebo přihrnutím sněhem. Je-li zima suchá,rostliny čas od času  zalijeme
 • na skalku nahrneme sníh.
 • do misek a truhlíků vyséváme trvalky a některé druhy letniček
 • dokončíme řez okrasných stromů a keřů sestříháváme živé ploty,  připravíme jámy pro nové výsadby, připravíme vzrostlé stromy k přesazení s balem.

Práce s ovocnými rostlinami v únoru:

 • v bezmrazých  dnech dokončíme průklest a řez jádrovin. Také  provádíme řez třešní, višní, slivoní, bobulovin a révy vinné
 • koncem měsíce můžeme prořezávat  i meruňky
 • upravíme řezem korunky na podzim vysazených stromků, dokončíme přípravu roubů a řízků
 • připravujeme jámy pro jarní výsadbu ovocných stromů a keřů
 • kontrolujeme uskladněné ovoce

Práce se zeleninou v únoru:

 • ořepichujeme z lednových výsevů a pokračujeme v výsevu dalších druhů zeleniny jako jsou kedlubny, kapusta, zelí, rajčata, cibule pro předpěstování sazenic a podobně
 • do teplého pařeniště nebo skleníku vysazujeme salát a kedlubny
 • zakládáme dále teplá a poloteplá pařeniště, koncem měsíce můžeme vysévat na volné záhony mrkev, kořenovou i naťovou petržel , pažitku a vysazovat česnek
 • kontrolujeme založenou a uskladněnou zeleninu

Ochrana rostlin v únoru:

Práce s opravami strojů nástrojů nářadí zahradního nábytku a dalších zařízení obnovujeme poškozené nátěry tak aby nám vydržely celou sezonu.

Ovocná zahrada v únoru:

 • provedeme předjarní postřik ovocných a okrasných stromů a keřů růží i révy vinné proti přezimujícím stádiům škůdcům
 • uskladněné ovoce vyžaduje vaši zvláštní pozornost aby byly ztráty co nejmenší, teď už jsou uskladněny jen pozdní odrůdy jsou to například jablka odrůd Bohemia , Coxova reneta, Rubín, Šampion, Golden delicius z hrušek už bývá uskladněna jen Decora
 • lepové pásy, které jste na podzim umístili na stromy musíte v průběhu února odstranit a spálit
 • postupujte přitom velmi opatrně pod spodními a horními okraji lepových pásu  nachází často úkryt různé další škůdci
 • mohou tam naklást vajíčka i samičky píďalky zhoubné. Také pečlivě prozkoumejte všechny trhliny v kůře stromů, které se zde případně vyskytují. Zjistíte tak přítomnost škůdců a rovněž místo nad lepovým pásem se musí podrobit prohlídce, protože se některým samičkám píďalek  může podařit přelézt lepový pás.

Řez ovocných stromů předpokládá určité znalosti o zákonitostech jejich růstu .

 • vzpřímeně rostoucí zejména mladé výhony projevují sklon k silnému vegetativním u růstu. Na těchto výhonech se vyrážejí obzvláště z horních pupenů opět nové silné výhony, směrem dolů intenzity růstu ubývá
 • kloní- li se větev téměř do vodorovné polohy vede to k omezení růstu vrcholového pupenu a k podpoře výhonu z pupenů na vrchní straně větve
 • u větví ohnutý do oblouku dochází k podpoře růstu nejvýše položeného místa
 • u vodorovně postavených větvích rostou nové výhony z pupenů na svrchní straně
 • u větví skloněných dolů jsou v růstu podporovány pupeny na bázi větve
 • tyto zákonitosti můžete využít pro pěstování požadovaného tvaru dřevin

Například můžete u stromů, které ženou obzvlášť silně do vegetativního růstu a začínají pozdě plodit vyvázat část větví nebo výhonů do vodorovné polohy tím se brzdí růst a kladně se ovlivní tvorba květu. 

Můžete vytvořit oblíbenou stěnu z ovocných rostlin - kordon. Velmi efektní , náročnější na údržbu.

Bujně rostoucí stromy se také mají řezat mírně a má se jim tvarovat rozložitá koruna pokud ani potom nezačnou plodit měli byste se s nimi rozloučit.

Naopak stromy, které netvoří dost mladých výhonů nebo je mají jen krátké musíte  seřezávat a to mnohem silněji. 

Hlubší řez podnítí zpravidla mohutnější tvorbu výhonu. 

Důvody pro slabou tvorbu letorostu mohou být špatná péče nepříznivé povětrnostní vlivy a další, při zmíněném opatření je zapotřebí odstraňovat zároveň i květní pupeny aby nebyla tvorba nových výhonů nepříznivne ovlivněna nasazením plodu.

Zajímavým tvarem při pěstování ovocných stromů v zahradách se stalo štíhlé vřeteno. Má pouze střední osu a na ní se nacházejí plodonosné větve, ty po odplození seřízněte na dva pupeny,nebo na větevní kroužek, pokud jsou starší. 

Z letorostů které vyženou na místě uříznutých plodonošů opět vyroste plodonosné dřevo. Tím dosáhnete trvalé obnovy plodonosného dřeva, což přispívá k růstu trvale mimořádně jakostnich plodů.

Nezapomínáme i v únoru sypat ptáčkům do krmítka jsou to užiteční obyvatelé našich zahrad.