Zakládání zahrady - úvod

Každá (i sebemenší) zahrádka potřebuje pořádný plán.

 

Zahradnické práce musíme řádně plánovat, čím máme zahrádku menší, tím podrobněji a přesněji musíme vypracovat svůj plán, protože každá chyba se nám projeví mnohem výrazněji než na velké ploše.

Je potřeba si uvědomit, že pracujeme s živým materiálem, který se neustále mění - a to nejen svůj vzhled, velikost, ale i nároky na výživu, vláhu, světlo a další.

Když změníme v celém tomto organismu jedinou položku, začnou se nám měnit i položky jiné.

Prvotní plánek zahrádky s rozložením ploch stromů, keřů a květin je nezbytný začátek plánování.

Dále následuje vlastní zahrádkářská činnost, tvůrčí práce reagující na všechny změny, s nimiž původní plán nepočítal.

 

Prvotní návrh zahrady 

Většina zahrádek má v zásadě dvojí účel a poslání.

 

Původní poslání zahrádky - užitková, kde pěstujeme ovoce, zeleninu, případně řezané květiny.

V dnešní době mají zahrádky stále větší význam jako okrasné.

 

Při zakládání zahrad v dnešní době očekáváme většinou funkci rekreační a při propojení s domem (například pomocí terasy) očekáváme od zahrady, že nám přinese duševní pohodu a uspokojení ve vzácných chvílích volna.

I do zahrady okrasné můžeme zakomponovat prvky ze zahrady užitkové. Ovocné stromky, keře, jahody, záhonek na bylinky, případně na drobnou zeleninu. 

Podrobnější návrh zahrady 

 

Zahrada

Okrasnou část zahrady, tedy obytně nejhodnotnější plochu, umisťujeme vždy do těsné blízkosti domu nebo chaty tak, aby se mohla skutečně prolínat obytná plocha v bytě i na zahradě.

 

 Takovými obytný rekreační zařízeními v zahrádce jsou například terasa, bazén, zahradní jezírko, trávník, různá odpočívadla, vyhlídkově upravené místo, přístřešek v odlehlejší části zahrady a podobně.

 

Obytné plochy odpočívadla a další by měly být umístěny tak, aby v každou denní dobu byla jejich určitá část osluněná a část zastíněná, aby byly ve skutečně chráněné poloze a měly svou intimitu.

 

Na zahrádce by měla být také různá místa, k nimž rádi i několikrát za den zajdeme, například ptačí napajedlo, různá umělecká keramika, lavička s květinovou úpravou na konci zahradní cesty a podobně.

 Takový způsob ukončení pěšinky bude jistě vhodnější než kdybychom ji ukončili například náhle plotem.

 

Elegantní řešení bez starostí 

 470x60-1-1520940659.gif

 

Zahrada by měla být co nejrozmanitější a nejzajímavější, proto všechna obytně rekreační zařízení nesmíme soustředit na jednu plochu, ale prolnout jimi celou zahradu.

Pamatujte, že má-li být naše zahrada rozmanitá a zajímavá, musí být i různě členěná, abychom jedním pohledem neobsáhli celou plochu, ale vždy jen určitou část, tím nám v zahrádce vznikne několik intimních míst, kde můžeme v naprostém klidu relaxovat obklopeni nádhernou zelení.

 

Prostředky k rozčlenění prostoru mohou být různé, skupina stromů a keřů, květinové záhony, a tam kde musíme na malé ploše zahrádky šetřit místem to může být i laťková konstrukce zarostlá popínavými rostlinami, vkusná zídka nebo mřížoví.

 

Umíme pro Vás zajistit kompletní realizaci zahrady na klíč, provozujeme internetové zahradnictví.  

Zahradu se snažíme uspořádat tak, aby se dojmy stupňovaly, když ji procházíme, proto ta nejkrásnější a nejpůsobivější místa by neměla být u vchodu, ale v hloubi zahrady a cesta by nás měla vést od zajímavých a krásných pohledů k místům ještě krásnějším.

 

 Nejpůsobivějším dojmem je zpravidla pohled na celou zahradu, odhalení a poznání koncepce jejího řešení nebo vyhlídka do krajiny. 

      

V neposlední řadě je potřeba si také povšimnout, jak zahrada do okolního prostředí přechází.

Nejčastějším a přitom nejméně vhodným přechodem bývá vysoký plot, ten působí nepěkně zvláště pak ve volné krajině.

 Proto se snažíme plot zakrýt vnější výsadbou keřů a stromů nebo pnoucích rostlin.

 

Zásadu logické návaznosti na okolní přírodní prostředí je potřeba dodržovat i v detailu, například nesázet jiřiny či mečíky pod starou borovici u chaty, na okraji borového lesa. 

 

 

 

Zakládáte zahradu?

Pojďme společně www.udelamezahradu.cz, rádi Vám pomůžeme a předáme něco ze svých zkušeností posbíraných ve školních lavicích a celoživotní zahradnické praxe.

 

Náš přístup můžeme shrnout do těchto několika bodů:

1. K realizaci zahrady samozřejmě vytvoříme společně s Vámi plán rozmístění rostlin a jednotlivých prvků zahrady.

 

2. Tímto plánem se téměř nikdy striktně neřídíme, zahrada žije, a proto i v průběhu realizace vnímáme vaše požadavky a snažíme se je do realizace včlenit.

Preferujeme intenzivní kontakt s Vámi - tvoříme přeci Vaši zahradu.

 

3. Každá zahrada po svém osázení rostlinami musí vypadat jakoby byla prázdná (tedy, že by se tam rostlin vešlo určitě mnohem více), není to tak!

Rostliny přibližně během jedné sezóny na stanovišti řádně prokoření a začnou bujet.

 Když zahradu naplníte hned ze začátku během dvou až tří let, budete některé rostliny likvidovat, protože vám vznikne na zahradě nepěkná džungle.

Naproti tomu, když dáte rostlinám dostatek péče, prostoru a času, budete překvapeni, jak i s relativním málem budete mít krásnou zahradu.

 

Zahrada zkrátka vyžaduje pravidelnou péči a hlavně trpělivost rostliny se vám za to bohatě odvděčí svojí krásou, zdravím a bujným růstem.  

 

 

Nabízíme zahradnické a výkopové práce pro Vaše zahrady. 

        

V případě dotazů nebo zájmu o nabízené práce nás kontaktujte. 

Tel.: 777 245 298  

E-mail: josef_urban@volny.cz

 

Další možnosti nákupu u našich partnerů: 

zahradni-technika-250x250.gif  zahradni-party-stany-250x250.gif  zahradni-dekorace-250x250.gif  dlazdice-mozaiky-250x250.gif  grily-krby-250x250.jpg 

Tyto a mnoho dalších výrobků pro Vaše zahrady Vám umíme na místě instalovat, v případě zájmu zajistíme i doručení na Vámi určené místo.