Zazimování automatických závlahových systémů

Zazimování AZS - s klesající teplotou a blížící se zimou je nutné zazimovat Váš automatizovaný závlahový systém.

Zazimování doporučujeme přenechat profesionálům, kteří již mají potřebné vybavení a dlouholetou zkušenost se zazimováním závlahových systémů.

Proč zazimovat AZS: Životnost každého závlahového systému závisí vždy velkou měrou právě na jeho kvalitně provedeném zazimování.

Naprostá většina všech profesionálních systémů, včetně systému HUNTER, se vyznačuje tím, že potrubní rozvody, postřikovače a další prvky rozvodů jsou v průběhu sezóny trvale zavodněny.

Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit.

Vypustit všechnu vodu ze systému pouze gravitačně je možné jen za předpokladu, že celý rozvod je dokonale vyspárován.

V praxi to však není možné, protože hloubka uložení rozvodů kopíruje různé sklony terénu, což může mít za následek vznik tzv. „kapes“ (místa v potrubí, kde se závlahová voda koncentruje a není jí možno gravitačně vypustit).

Tento způsob zazimování zároveň neumožňuje vypustit vodu z postřikovačů se zpětným ventilem a z elektromagnetických ventilů. Jak zazimovat:

Nejspolehlivějším, nejrozšířenějším a také nejjednodušším způsobem zazimování zahrad je profouknutí celého systému stlačeným vzduchem z malého kompresoru.

Tímto způsobem lze velmi efektivně odstranit vodu ze všech míst systému, včetně elektromagnetických ventilů či postřikovačů se zpětnými ventily.

Postup zazimování celých systémů u RD:  

 • Zavřete hlavní manuální uzávěr závlahové vody.
 • Zajistěte, aby se do systému v zimě nedostala voda (zaplombujte ventil nebo demontujte otočnou páku hlavního ventilu).
 • Připojte kompresor k připravenému vypouštěcímu ventilu
 • Manuálně spusťte závlahu na libovolné sekci a nechte poklesnout zbytkový tlak v systému až na nulu.
 • Na regulátoru kompresoru nastavte výstupní tlak 2,5 – 3,5 Baru, poté zapněte kompresor.
 • Neplatí, že rotační postřikovače je potřeba profukovat pod vyšším tlakem. Naopak nižší tlak eliminuje nebezpečí poškození převodového mechanizmu.
 • Postupně otevírejte jednotlivé sekce (manuálně nebo ovládací jednotkou).
 • Na příslušné sekci se vysunou postřikovače, ze kterých ještě chvíli bude vycházet voda, než ji nahradí vzduch.
 • Jako první sekci doporučujeme profukovat vždy tu nejbližší, jako poslední tu nejvzdálenější.
 • Postup opakujte do té doby, než z nejvzdálenějšího postřikovače od místa připojení kompresoru přestane vytékat voda.
 • Tímto způsobem postupujte na všech sekcích a po skončení poslední sekce ho ještě minimálně 2x až 3x zopakujte.
 • Při správném postupu bude z vysunutých postřikovačů vycházet pouze vzduch.
 • Stejným způsobem zazimujte i tlakový rozvod s rychlospojnými ventily.
 • Zazimujte i ostatní části systému